Omdat er nog geen actoren zijn geregistreerd, kan de Actorregistratie op dit moment nog niet geraadpleegd worden. Wel kan je op deze website meer informatie vinden over het  inschrijven, de te verwachten kosten voor het toetsen en het geregistreerd zijn en onder downloads vind je o.a. het format voor het inschrijven en de lijst van door het CCvD erkende opleidingen.

Welkom op de website van het Actorregister Archeologie

Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. In de eerste weken na 1 juli betekent dit het opstarten van de toets door de toetsende instelling en afhankelijk van de snelheid van aanleveren van de dossiers door organisaties of personen.

De registratie van personen die werken als KNA-actor is verplicht gesteld door het CCvD Archeologie. De registratie geldt voor zowel de volgens de Erfgoedwet verplichte KNA-protocollen, als voor de protocollen waarvoor het halen van een certificaat vrijwillig is. Net als bij het certificeren geldt ook voor het registreren een overgangstermijn tot 1 juli 2017.

Om als actor in het register te komen en te blijven moet je voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en ervaring, net zoals het geval was volgens de ‘oude’ KNA. Nieuw zijn de eisen aan het onderhouden van kennis via een puntensysteem of via het opleidingsplan van je werkgever. Een inschrijving is daarom 4 jaar geldig.

De eisen aan opleiding, werkervaring en nascholing staan in bijlage 4 van de Beoordelingsrichtlijn (de ‘BRL’) 4000.